Tuomo Laakso – 6362 kosketusta (2016)

1160,00 

Öljy paperille

29cm x 26cm